2511104333 6948722402 Λεονάτου 4, Καβάλα georspan@gmail.com