2511104333 6948722402 Λεονάτου 4, Καβάλα georspan@gmail.com
hero image
 
 
     
   
     
  Hλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
SP DOMISIS - Σπανίδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός, Καβάλα


Η "Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου" αποτελεί ένα πλήρες σύστημα καταγραφής όλων των κτιρίων σε μια χώρα. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές διαδικασίες για να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση κάθε κτιρίου, είτε είναι ιδιωτικό είτε δημόσιο. Τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται σε μια ειδική πλατφόρμα που διατηρείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος.
 
 
 
 
     
 
 
 
Η καταγραφή και η απόκτηση της ταυτότητας σύμφωνα
με το Νόμο 3843/2010 θα περιλαμβάνει:

 Την οικοδομική άδεια του κτιρίου ή σχετικά έγγραφα νομιμοποιήσεων
 Εγκεκριμένα σχέδια βάσει της οικοδομικής άδειας
 Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού
 Σχέδια κατόψεων, που αποτυπώνουν το κτίριο όπως κατασκευάσθηκε
 Τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου
 Νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας
 Πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.

Ήδη από την αρχή του 2022 η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις μεταβιβάσεις ακινήτων, όπως επίσης και για τις νέες οικοδομικές άδειες, άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων, δανειακές συμβάσεις με τράπεζες και συνδέσεις με δίκτυα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ