2511104333 6948722402 Λεονάτου 4, Καβάλα georspan@gmail.com
hero image
 
 
     
 
 
  Έκδοση ΠΕΑ
SP DOMISIS - Σπανίδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός, Καβάλα


Εκδώστε σήμερα το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για το ακίνητό σας, ώστε να καταταγεί στην αντίστοιχη ενεργειακή κλάση. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, είναι υποχρεωτικό να εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου που ενοικιάζεται ή πωλείται. Σύμφωνα με τον νόμο 4342/2015, Ο αριθμός πρωτόκολλου του ΠΕΑ πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας" στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Επιπλέον, πλέον δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τα τετραγωνικά μέτρα, και ακίνητα κάτω από 50 τ.μ. υποχρεούνται να έχουν το αντίστοιχο ΠΕΑ
 
     
 
 
 
     
 
     
 

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του ΠΕΑ;

Α: Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)

Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *
Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο(εάν έχει γίνει δήλωση)
Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *
Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο(εάν έχει γίνει δήλωση)
Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
Αντίγραφο ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων/αυθαιρέτου(εάν έχει πραγματοποιηθεί)
Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)

*Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την σκαριφηματική αποτύπωση του ακινήτου σας χωρίς χρέωση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ